Subscribe to RSS Feed

Posts Tagged ‘ påven Franciskus ’

Med rätt att klaga

Ny påve, flipp eller flopp eller rent beklagligt?

Pedofilgubbar, plundrare, mördare och våldtäktsmän eller guds högra hand? Runt 1.2 miljarder människor är katoliker det vill säga nästan 1/6 av jordens befolkning bekänner sig till denna religiösa rörelse. Den argentinske nytillträdde påven Franciskus är redan 77 år fyllda och tillika den 266 påven i världshistorien. Även om densamme tycks vara ett helgon och troligtvis en god människa så har den organisation han basar för ett minst sagt mörkt förflutet bakom sig.

Min käre mamma är ifrån Italien och när hennes mor och  far sökte sökte sig till  det svenska folkhemmet på 50-talet, ville de självklart att en katolskt präst skulle välsigna deras nya lägenhet i Sverige. Det blev dessvärre en dyr historia när guds hantlangare tog 300 kronor för besväret. När min morfar skulle begravas blev det också konflikter utöver det vanliga när mormor och mamma ville ha en svensk begravning istället för den katolska. De giriga ränderna tycks aldrig gå ur den religiösa institutionen.

Historiskt har katolicismen manifesterat sig som en av de mest intoleranta religioner någonsin. Huvudorsaken är att de kristna redan från början uppfattade sig själva som representanter för den endaste guden, sanningen och frälsningen. Därför avvisade man andra religioner och kallade dem falska i kombination med en massiv missionsverksamhet som ställde dem på konfrontation med omvärlden. Mellan år 311 och 313 utfärdade man toleransbrev som legaliserade kristendomen ungefär som när Hitler använde demokratin för att senare avskaffa den, så använde de kristna toleransen till att avskaffa den. Kejsar Theodosius gjorde kristendomen till statsreligion det vill säga helt sonika förbjöd alla andra religioner.

”Den katolska kyrkan betyder den allmänna kyrkan och den riktningen av kristendomen är den äldsta. Den katolska kyrkan leds av påven, som anses som Guds speciella språkrör på jorden. Denna tanke grundar sig på en särskild tanketradition: Det apostoliska arvet: Efter Jesu död på korset och uppståndelse blev apostlarna trosvissa och hans efterföljare och den katolska kyrkan anser sig förvalta deras arv”.

”Den apostoliska successionen Invigningen av biskopar, kyrkans ledare, förs vidare genom handpåläggning och på detta sätt skulle man kunna säga att apostlarnas ”andliga gener” överförs till biskoparna vid deras invigning”.

”Förbudet att döda är viktigt för den katolska kyrkan, därför råder förbud mot abort, eftersom människolivet räknas från och med befruktningsögonblicket. Från kyrkans håll är man också negativ till preventivmedel,och tanken är att Guds avsikter inte ska motarbetas”.

En mycket hedervärd tanke att dödandet i sig är bannlyst samt är en av grundstenarna i deras ”stadgar”. Tyvärr lever de gamla goa gubbarna inte riktigt som de lär. Ur ett historiskt perspektiv har man genom alla tider förföljt och i många fall avrättat människor som anses ”besvärliga” eller går emot essensen i katolicismen. Inkvisitionen, häxbränningen och korstågen är bara några härliga strategier att ackumulera sin makt eller undanröja människor med andra åsikter. Det faktum att Jesus sagt att man ska älska sin nästa som sig själv och förlåta sina fiender har inte hindrat påvedömet från att förfölja, tortera och utöva massmord på människor.

Den första inkvisitionen skapades år 1184 och utdömde sitt sista dödsstraff 1826 men dess säte existerar fortfarande och senaste chefen var Joseph Ratzinger, numera känd som påve Benedictus XVI. Inkvisitionen var en katolsk organisation och domstol som hade till uppgift att spåra upp och döma kättare. Inkvisitionen växte under hela medeltiden och var starkast i Spanien. Straffen var i regel milda utom i de fall då offren vägrade att erkänna sig skyldiga och göra avbön. Då kunde straffet bli att brännas på bål, något som ligger helt i linje med organisationens våldsbenägenhet.

Fördomarna frodades i 1400-talets Europa och runt 50 000 kvinnor torterades och mördades, anklagade för att ha haft sex med Djävulen. Katolska kyrkan och inkvisitionen tvingade inte bara misstänkta konverterade judar att stundtals bära speciella kännetecken och kläder. Innan katarerna utrotades av kyrkan så hade man även tvingat dem att bära ett gult kors för att identifiera dem som kättare, en idé som senare nazisterna anammades med gula stjärnor på judar. Ett annat mycket svart kapitel i den katolska kyrkans historia är häxprocesserna. Protestantismen hakade sedan på detta vansinne och skulle med tiden göra sig skyldig till ännu fler dödsbränningar än katolicismen, men det hela hade alltså sin upprinnelse i påvedömets vansinniga jakt på kättare.

Korstågen som sanktionerades av påven i Guds namn var en orgie av mord, plundring och våldtäkter; en tid när Europa var i upplösning och kyrkan splittrad. Påven Urban II kunde bara se en lösning: ett heligt krig, som skulle förena de kristna,  och dessutom belönas rikligt genom att få syndernas förlåtelse. Med flammande tal eldade han 100000 riddare, bönder, kvinnor och barn till uppgörelse med islam – död åt hedningarna. Då förbudet att döda var viktigt för den katolska kyrkan så ansåg nog  varken påvar eller kardinaler att de så kallade hedningarna var riktiga människor. Korstågen blev ett av den allt mäktigare påvekyrkans medel för att reglera adelns våld och öka sitt eget inflytande samt ta del av alla plundringar.

Att leva i celibat efter bibelns asketiska regler är upp till var och en att ge sig i kast med. Då sexualiteten är en drift är den dock svår att bemästra, även som helgon. Över 4 000 av de katolska prästerna i USA har anklagats för sexuella övergrepp på nära 11 000 barn och ungdomar sedan 1950, ett av oräkneliga exempel runt om i världen. Att sekten sedermera skyddar dessa så kallade individer som gömmer sig bakom religiös hierarki borde vara nästa lika olagligt. För mig tycks katolicismen vara en frizon eller plantskola för pedofiler, om man hårdrar det lite granna, vilket är aningen mer frestade. Här är ett axplock  ur detta våldtäktshärbärge, mörkertalet är troligtvis obeskrivligt högt. Forskningen har visat att de som har sexuella dragningar till barn och unga söker sig till sådana arbetsplatser där unga finns. Kunskap som katolicismen onekligen missat eller helst inte vill veta av.

2010 fram kommer det att 20 vuxna män på ett katolskt prästseminarium i Tyskland har blivit utsatta för sexuella övergrepp på 70- och 80-talet.

2010 får ett TV-bolag i Brasilien en video som visar en präst som förgriper sig på en 19-årig korgosse. Även två andra präster har polisanmälts.

2010 Katolska kyrkan i Tyskland ger ut ett nödnummer som offer för sexuella trakasserier i kyrkan ska kunna ringa för att få hjälp. Det har katolska kyrkan i Holland och Österrike tidigare gjort och där har flera offer trädit fram.

2010 suspenderas en tysk präst som tidigare dömts för övergrepp mot minderåriga pojkar efter åter varit i kontakt med barn.

En kardinal i Kanada ställs inför rätta 2010 anklagad för att ha sexuellt utnyttjat barnhemsbarn på 1980-talet.

Kardinal Angelo Bagnasco kritiserar kyrkan då de inte sparkar dem som mörklagt sexskandalerna.

I Norge har katolska kyrkan arkiv där man har dokumenterat sexanklagelser mot präster, men man är tveksam till att lämna ut dessa till Polisen.

En dansk präst i aktiv tjänst anklagas i april 2010 för sexuella övergrepp.

2010 april uppdagas två fall i Sverige.

Till skillnad ifrån exempelvis Vänsterpartiet som försöker skyla över sitt mörka förflutna vidmakthåller Katolicismen vikten av ultrakonservatism. Då tycker jag att att ovanstående grymheter på sina medmänniskor inte heller kan eller bör förkastas. Varför ska just dem plocka russinen ur den historiska kakan, utan att ta ansvar för hur de egentligen kom till makten?

Gud själv kan väl knappast sägas föregå med gott exempel, då hen visade vart maktskåpet skulle stå. Förintelsen av exempelvis kanaanéerna var en krigsförbrytelse helt  jämförbar med våra dagars folkmord. Hen utplånar hela folkslag istället för att vända andra kinden till. Vart går skillnaden mellan den allsmäktige, Pol Pot, Stalin eller Hitler? Jehovas vittnet har sin egen tolkning till den omnipotenta gudens handlingar. ”Man kan inte jämföra Guds ingripanden med mänskliga krig. Varför inte det? Därför att till skillnad från människor kan Gud läsa hjärtan – han kan se hur vi är inombords”. Herregud att jag inte tänkte på det själv, det löser ju alla problem.

Om du ger folket i vårt våld skall vi viga deras städer åt förintelse” Herren hörde Israels bön och de vigde dem åt förintelse (4 Mos 21:3)

Jag är Gud.. ..straffa alla som hatar mig. Mina pilar skall berusas av blod. Mitt svärd skall äta köttet av fiendens ledare (5 Mos 32:39)

Nu skall den som har en penningpung ta med sig den, och den som är utan pengar skall sälja sin mantel och köpa sig ett svärd (Luk 22:36)

Den nat­ten drog Her­rens äng­el ut och tillin­tet­gjor­de 185 000 man. Nästa mor­gon låg de där al­la, döda. (2 Kung 19:35)

Jesus: ”Mose sade: Visa aktning för din far och din mor och: Den som smädar sin far eller sin mor skall dö (Mark 7:10)

Jesus: ”Bind honom och kasta ut honom i mörkret. Där skall man gråta och skära tänder. Många är bjudna, men få är utvalda” (Matt 22:13-14)

Nya Testamentet:  låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet: ”Min är hämnden, jag skall utkräva den”, säger Herren (Rom 12:19) 

Eftersom du trotsade Herren skall den son som har fötts åt dig dö. (2 Sam 12:14)

Den släkt Gud låter lotten falla på skall stiga fram, familj för familj & brännas med allt de äger. De har brutit Guds förbund (Jes 7:14)

Josua lät ingen komma undan. Han vigde allt levande åt förintelse, som Herren Gud, hade befallt för alla dessa kungar & länder. (Jos 10:40-42)

Om ni avvisar mig, kommer jag i vredesmod straffa er. Ni skall bli tvungna att äta era söners & döttrars kött! (3 Mos 26:27-29)

Var och en som smädar Herrens namn skall straffas med döden, hela menigheten skall stena honom. (3 Mos 24:16)

Continue Reading »

No Comments

Stay in Tune

    Twitter

    Follow Me on Twitter!

    Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu